Link catre noi
Puteti pune un link catre noi pe site-ul vostru folosind codul de mai jos:
Rezultat:

Incert-Consultanta ISO

Protectia muncii

Întocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea Nr. 319/2006 şi normele metodologice:

Regulamentul de Ordine Interioară (inclusiv obligaţiile de a cunoaşte şi respecta deciziile de securitatea şi sănătatea muncii)
Fişa postului (modul de însusire şi respectare a măsurilor pentru securitatea şi sănătatea muncii)
Instrucţiuni proprii specifice de securitatea, sănătatea şi protecţia muncii pentru fiecare loc de munca
Evidenţa zonelor cu risc ridicat (acolo unde este cazul)
Întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent (acolo unde este cazul)
Planul de prevenire şi protecţie
Tematica pentru toate fazele de instruire :introductiv-generală,la locul de muncă,periodică
Fişele individuale de instructaj pentru sănătatea, securitatea şi protecţia muncii


Asistenţă lunară

Participarea efectivă la verificarea insuşirii şi a modului de aplicare a masurilor propuse în planul de prevenire
Monitorizarea funcţionării sistemelor şi echipamentelor de protecţie
Evidenţa meseriilor care au nevoie de autorizare şi modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor de securitatea, sănătatea şi protecţia muncii
Evidenţa echipamentelor individuale de protecţie
Întocmirea rapoartelor şi listelor prevăzute în Hotăririle Guvernului
Realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control
Asistenţă la instructajul introductiv-general,la locul de muncă şi periodic.


Instructajul introductiv general
Scopul instructajului introductiv general este de a informa despre activităţile specifice unităţii respective şi principalele măsuri de protecţia muncii care trebuie respectate în timpul lucrului.
Instructajul introductiv general se face în cadrul cabinetului de protecţie a muncii sau în alte spatii special amenajate, de persoane cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul protecţiei muncii, împuternicite prin decizie de către angajator sau de firme de protecţia muncii acreditate ce au în structură inspector de protecţia muncii.
Durata instructajului introductiv general depinde de specificul activităţii, complexitatea proceselor tehnologice, de gradul de mecanizare ţi automatizare şi de nivelul de pregătire al noilor încadraţi şi este de cel putin 8 ore.

Instructajul la locul de munca
Potrivit prevederilor Normelor generale de protecţia muncii, instructajul la locul de muncă se efectuează după instructajul introductiv general şi are ca scop prezentarea măsurilor de prevenire specifice activităţii sau locului de muncă.
Acesta se efectuează întregului personal ( noilor încadraţi în muncă, celor mutaţi de la o unitate la alta, celor care participă la diferite forme de pregătire sau de specialitate cu o durată mai mare de 30 zile, persoanelor aflate în unitate, în perioada de probă, în vederea angajării) precum şi personalului transferat de la un loc de muncă la altul în cadrul aceleiaşi unităţi, în grupuri de maxim 30 de persoane.
Instructajul la locul de muncă se efectuează de conducătorul direct al activităţii sau locului de muncă, iar durata acestuia depinde de complexitatea utilajului , a activităţii sau locului de muncă respectiv şi nu va fi mai mic de 8 ore. Persoanele care efectuează instructajul la locul de muncă, precum şi durata acestuia se stabilesc prin decizie.

Instructajul periodic
Instructajul periodic se face întregului personal şi are ca scop aprofundarea normelor de protecţie a muncii şi va fi completat în mod obligatoriu cu demonstraţii practice.
Instructajul periodic se execută de către conducatorul locului de muncă respectiv sau de inspector protecţia muncii al serviciului extern(firma acreditată).
Intervalul între două instructaje periodice pentru angajati va fi stabilit prin instructiuni proprii în funcţie de condiţiile locului de muncă, dar nu va fi mai mare de 6 luni.
Pentru personalul tenico-administrativ intervalul între două instructaje periodice nu va fi de cel mult 12 luni.

Instructajul periodic se va face suplimentar celui programat în urmatoarele cazuri:

a) când un angajat a lipsit peste 30 zile lucratoare;
b) când s-a modificat procesul tehnologic, s-au schimbat echipamentele tehnice ;
c) când au aparut modificari în Normele generale de protectia muncii sau ale instrucţiunilor proprii de securitate;
d) la reluarea activităţii după accidentul de muncă;
e) la executarea unor lucrări speciale.